การเติมเงิน

**กลับเมนูหลัก**

เข้าที่หน้า "กระเป๋าเงิน"

1. เลือก "กระเป๋าเงิน Wallet เพื่อทำการเติมเงิน"


2. จะเข้าสู่ฟอร์มการเติมเงิน

หมายเลข 1 ตรวจสอบว่าชื่อของ User ให้ตรงกับชื่อผู้ใช้
หมายเลช 2 เลือกธนาคารที่จะทำการเติมเงิน
หมายเลข 3 ระบุจำนวนเงินที่ทำการเติมเข้า
หมายเลข 4 ระบุวันเวลาที่ทำกาารโอน เพื่อใช้ยินยันการเติมเงิน
**เมื่อตรวจสอบครบทุกข้อแล้ว
หมายเลข 5 เพื่อยืนยันการเติมเงิน