วิธีการซิงค์สินค้ากับ SHOPEE

วิธีซิงค์สินค้ากับ SHOPEE

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เว็บผู้ขายของ Shopee เพื่อที่จะไปตั้งค่าที่อยู่สำหรับการนัดรับสินค้าและช่องทางการขนส่ง หรือ  คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: เปิดช่องทางการขนส่งในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดช่องทางการขนส่ง

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็เข้ามาที่เว็บ SMA DROPSHIP ของเราเพื่อที่่จะซิงค์สินค้าไปที่ Shopee หรือ  คลิ๊กที่นี่

*หมายเหตุ กรณีที่ซิงค์สินค้าไม่ได้ให้ เปิดการจัดส่งและเช็คว่าบัญชี Active หรือไม่ถ้ายังให้เติมเงินเพื่อ เปิดใช้งานบัญชีก่อน และต้องมียอดคงเหลือในบัญชีเพือซิงค์สินค้า

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อซิงค์กับ Shopee เรียบร้อยก็ให้มาที่หน้าสินค้าของฉันในหน้าผู้ขายเพื่อดูว่าซิงค์สำเร็จหรือไม่ดังตัวอย่างเป็นอันเสร็จสิ้น หรือ  คลิกที่นี่